Приложение на система за видеонаблюдение с охранителни камери за магазини, супермаркети и търговски центрове. Достъп през интернет и преглед чрез мобилен телефон.

Без видеоонаблюдение:

Преди: кражба на оставени вещи от помещенията за съхранение на лични предмети, кражба на стоки, недостиг на пари в касите и други проблем.

С камери за видеонаблюдение:

Сега: Повишена сигурност на търговските обекти. Свеждане до минимум кражбите на стоки и предотвратяване на кражба на лични вещи от охранителните камери. Намален брой на конфликти на персонала с клиентите. По-ефективна работа на касовите операции поради видеонаблюдението.


100% гаранция за липса на "мъртви зони"- области извън обхвата на обектива на камерите за видеонаблюдение.

Поверете инсталирането на видеонаблюдение на нашите експерти! Резултатът от нашата работа - качествено изграждане на система за видеонаблюдение в рамките на определения бюджет, без така наречените .. "Невидими зони".

Безплатна консултация, посещение и оглед на обекта в Бургас. Гарантирано достъпна цена за CCTV система за видеонаблюдение.

Получаване на оферта