Приложение на система за видеонаблюдение с охранителни камери за кафенета, ресторанти, заведения за бързо хранене. Достъп през интернет и преглед чрез мобилен телефон.

Без видеоонаблюдение:

Преди: чести конфликти между персонала и посетителите, кражба на храна в кухнята, липси от касата.

С камери за видеонаблюдение:

Сега: видеоконтрол на работата и поведението на служителите. Наблюдението допринася за повишаване на дисциплината, качеството на обслужване и култура на общуване с посетителите, което ще привлече нови клиенти и ще увеличи увеличи печалбите.


100% гаранция за липса на "мъртви зони"- области извън обхвата на обектива на камерите за видеонаблюдение.

Поверете инсталирането на видеонаблюдение на нашите експерти! Резултатът от нашата работа - качествено изграждане на  система за видеонаблюдение в рамките на определения бюджет, без така наречените .. "Невидими зони".

Безплатна консултация, посещение и оглед на обекта в Бургас. Гарантирано достъпна цена за CCTV система за видеонаблюдение.

Получаване на оферта