Приложение на система за видеонаблюдение с охранителни камери за склад или производствено помещение. Достъп през интернет и преглед чрез мобилен телефон.

Без видеоонаблюдение:

Преди: нарушения на трудовата дисциплина, пренебрегване на задълженията, грешки в оформянето и доставка на продукти на клиента, което води до несъответствия в данните, както и конфликти между смените.

С камери за видеонаблюдение:

Сега: 24 часовото наблюдение на персонала подобри качеството и ефективността на работа, кражбите са сведени до нула. Контролира се присъствието на хора на територията, предотвратяване на възможни нарушения и повишаване на сигурността на предприятието като цяло.


100% гаранция за липса на "мъртви зони"- области извън обхвата на обектива на камерите за видеонаблюдение.

Поверете инсталирането на видеонаблюдение на нашите експерти! Резултатът от нашата работа - качествено изграждане на  система за видеонаблюдение в рамките на определения бюджет, без така наречените .. "Невидими зони".

Безплатна консултация, посещение и оглед на обекта в Бургас. Гарантирано достъпна цена за CCTV система за видеонаблюдение.

Получаване на оферта