Оценка: 5 от 2 гласа

Изработката на графичен дизайн има за цел да предаде визуална информация на вашият потребител за предоставяните от вас стоки и/или услуги. По този начин вие промотирате последните и добавяте към тях определена философия, подсилвайки тяхното въздействие върху вашите клиенти. "Графичен дизайн" е общо понятие за определен набор от умения, които могат да бъдат приложени в широк диапазон на промотиране. Добрият графичен дизайнер има не само богата обща култура и маркетингов усет, а също така и "набито око", както и солидни познания по управление на специфичен софтуер и дигитални приложения.

Графичният дизайнер използва голям набор от материали, като: снимки, илюстрации, цветове, шрифтове, "празно пространство" и т.н. за изработка на графичен дизайн. Първата стъпка към всеки проект е да се определи нуждата на клиента. Дизайнерът също трябва да разгледа и целевия пазар, взимайки в предвид евентуални културни и социални съображения. Най-често проектът започва с грубо скициране и изработване на първоначален макет на дизайна, който се предоставя за одобрение. Не е достатъчно един дизайн да изглежда добре, а също така той трябва да предава правилно послание и да промотира даден продукт/ услуга. Ако един дизайн не "промотира" и "продава", значи той не е успешен.

Подвид на графичния дизайн е "уеб дизайнът". "Уеб дизайнер" е позиция, която изисква познаване на скриптови езици, както и познаване на софтуерни пакети за уеб дизайн. Освен вашия корпоративен уеб сайт, уеб дизайнерът може да очертае и изготви вашата онлайн реклама под формата на различни банери, слайдери, презентации, инфо графики и т.н.