Оценка: 5 от 1 гласа

В статията ще ви научим как да импортнете (вкарате) база данни (MySql) в phpMyAdmin само с няколко стъпки.

Услови

Базата данни, която ще импортвате задължително трябва да е в един от следните формати .sql, zip, or tar.gz. Също така преди да влезете в phpMyAdmin трябва да сте създали база данни в която искате да импортнете информацията от вашета. Да започваме!

Как се импортва база данни (MySql) в phpMyAdmin:

  1. Влезте в cPanel с вашите потребител и парола;
  2. Отворете phpMyAdmin като кликнете на съответната инконка: phpMyAdmin icon
  3. В лявата колона трябва да видите списък с всички бази данни, които сте създали до сега. Избирате вашата в която искате да импортнете информацията си;
  4. От горното меню избирате "Import";
  5. Изберете "Browse" или "Избери файл" и изберете базата данни която искате да импортнете (тя е в един от следните формати .sql .zip or .tar.gz).
  6. Изберете "Go" или "Изпълни"  бутона, които се намира в долният десен ъгъл;
  7. Ако всичко е минало гладко, значи имате успешно импортната база данни. Честито!

По- долу сме описали най- често срещаните проблеми при импорт на база данни

Проблеми

#1044 - Access denied

If you get the following error when importing a a database through PhpMyAdmin, you will need to edit the sql file you're trying to import.

CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `DataBaseName` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

MySQL said: Documentation
#1044 - Access denied for user 'userna5'@'localhost' to database 'DatabaseName'

PhpMyAdmin от съображение за сигурност не ви дава да създадете база данни и трябва да изтриете CREATE SCHEMA и всеки ред където го пише. За това ще създадем отделен урок :)

50+ MB databases

Ако базата ви данни е по- голяма от 50MB няма да можете да я импортнете. При някои компании този размер е ограничен в различни стойности, така че го имайте в предвид. Като съвет може да ви предложим да архивирате базата си данни с помощта на 7zip или сходна програма, която може да ви компресира файла в някой от следните формати .sql, zip, or tar.gz. Ако и това не помогне се свържете с вашият хостинг доставчик