Как ще разработим вашия сайт?

Повечето компании най-често започват с обсъждане на самия дизайн. Ние първо обсъждаме на кого и как ще продава вашият сайт, какви послания той ще носи, как ще изгради доверие във вашите клиенти и как те ще се ориентират най-лесно в него.

1. Сключване на договор за изработка на сайт

На база на вашите изисквания ние ще изработим оферта за изработката на новият Ви уеб сайт, която ще прикрепим към договор за изработка. Договора и офертата заедно определят функциите, които трябва да бъдат разработени, времето за изработка, цена и общи условия. 

 

 

2. Структуриране на изгледа на уеб сайта

Първия етап от разработката на уеб сайт включва разпределение на съдържанието ви в заглавната страница на новия сайт. Реално това е скица на уеб сайта (wireframe), която може да бъде нарисувана на лист хартия или разчертана на електронен носител по ваше предпочетание. На този етап ще коментираме за да получим най-добро представяне на информацията Ви.

3. Изработка на уеб дизайн

Спрямо посланието, което желаете да изпратите на своите клиенти, ние ще проведем творческо проучване, което ще ни помогне да очертаем рамка, по която да изготвим правилния и привлекателен уеб дизайн. Отговорността за това поемат нашите дизайнери, които са добре обучени в това да създават ефективен външен облик и структура на всеки един уеб сайт. Получения първоначален вариант ще изпратим по емайл и ще коментираме докато получим вариант, който ви устройва.

4. Избор на подходяща платформа

В зависимост от вашите нужди ние ще използваме различна система за управление на съдържанието: Drupal, Wordpress или OpenCart. Това е от изключителна важност за бъдещо оптимизиране и добавяне на информация и страници към вашия уеб сайт. Всички системи, който ползваме имат административен панел за качване и обновяване на информацията. Всички наши оферти включва изработка на видео инструкции за работа със сайта.

5. ПРОГРАМИРАНЕ

В зависимост от сложността на уеб сайта, който разработваме се налага различна степен на програмиране на допълнения към платформата. При изработка на сайт ние използваме последните общоприети стандарти в програмирането, за да сме сигурни, че вашият уеб сайт е бърз и добре защитен. 

6. ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО И ТЕСТОВЕ НА САЙТА

Всички уеб сайтове, който разработваме включват респонсив дизайн (мобилна версия). След като бъде създаден, вашият уеб сайт преминава тестове на респонсив дизайна, включващи зареждане чрез най-ползваните браузери и проверка на съвместимоста на уеб дизайна с различни мобилни устройства.